O Unii personalistů

Unie je odborným, samosprávným a dobrovolným svazkem fyzických a právnických osob sdružených za účelem zkvalitňování právního řádu v oblasti pracovního práva a personální agendy, tvorby výkladových stanovisek k pracovněprávním předpisům a řešení pracovněprávních problémů. Cílem unie je zajistit pravidelná setkávání a spolupráci jejích členů za účelem řešení praktických problémů na úseku pracovněprávních vztahů, a to neobvyklou formou nejen prostřednictvím pravidelných školení, ale též neformálním setkáním s kolegy z praxe na různých víkendových setkáních. Unie má zajistit výměnu praktických zkušeností, přijmout stanoviska a rozvíjet spolupráci mezi jejími členy.

Členem se může stát každá fyzická či právnická osoba působící v oblasti personalistiky (HR), advokáti, právníci, ekonomové, účetní a další zájemci o pracovní právo.

Orgány Unie

Prezident

Ing. Irena Spirová, LL.M., MBA

Jsem prezidentkou Unie personalistů a jednatelka vzdělávací agentury TSM.

Rada expertů

JUDr. Irena Valíčková, MBA
Působím jako advokátka, lektorka a autorka v oblasti pracovního práva.
Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
Působím jako advokátka, lektorka a autorka v oblasti pracovního práva.
JUDr. Adam Valíček, MBA
Působím jako advokát, lektor a autor v oblasti pracovního práva.
Mgr. Pavel Gottwald, MBA
Působím jako právník, lektork a autor v oblasti insolvenčního práva.